Změna velikosti písma

Důležité informace z obecního úřadu

Informace pro občany 1.4.2020 - vyjádření Krajské hygienické stanice

V souvislosti s potvrzenými případy nákazy koronavirem - COVID-19 zahajuje 1.4.2020 KHS epidemiologické šetření u účastníků akce MDŽ, konané dne 7.3.2020.

Situace byla opakovaně 14.3.2020 a 16.3.2020 starostkou obce konzultována a řešena s Krajskou hygienickou stanicí ve Strakonicích i v Prachaticích, kdy KHS vyhodnotila, že občané, kteří se zúčastnili akce MDŽ v Konopišti dne 7.3.2020, NEPODLÉHAJÍ nařízené karanténě a  jako rizikové se řešily pouze kontakty s infikovanou osobou, které proběhly později, až po konání akce (od 8.3.2020).

Vzhledem k tomu, že se poznatky k nákaze COVID-19 neustále vyvíjí, přistupuje KHS z preventivních důvodů k epidemiologickému šetření.

Cílem šetření je zamezit potencionálnímu šíření infekce nejen v obci.

K situaci vydala KHS toto vyjádření:

SKM_224e20040109040.pdf

Vyjádření je zveřejněno i na úřední desce OÚ.

 

Informace pro občany 31.3.2020

KHS Prachatice byl potvrzen případ nákazy koronavirem - COVID 19 v naší obci.

KHS již podnikla potřebná epidemiologická opatření proti možnému šíření nákazy.

Znovu žádáme občany o dodržování všech bezpečnostních a preventivních opatření.

Veškeré aktuální informace o příznacích a doporučeních, jak se chovat, najdete na speciálních stránkách Ministerstva zdravotnictví: koronavirus.mzcr.cz

 

VÝZVA PRO OBČANY

Vyzýváme především starší a nemocné spoluobčany, aby v době ,,nouzového stavu" omezili vycházení na veřejnost na minimum.
 
V případě potřeby (nákup léků, potravin, základních potřeb apod.) nebo jiných dotazů neváhejte a kontaktujte OÚ na tel. 605 265425 (starostka). Pomůžeme. Zařídíme.
 
Děkujeme 
 
AKTUÁLNÍ INFORMACE - KORONAVIRUS 

aktualizace 31.3.2020

Prodloužení omezení pohybu

S účinností ode dne 1. dubna 2020 od 6:00 hod. do dne 11. dubna 2020 do 6:00 hod. se prodlužuje zákaz volného pohyb osob na území celé České republiky.

 

Výjimka pro nošení ochranných prostředků

Vláda dne 30.3.2020 vzala na vědomí nové mimořádné opatření.

Všem osobám se s účinností od 31. března 2020 zakazuje pohyb a pobyt na všech místech
mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor,
rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou:
 dětí do dvou let věku a
 řidičů motorových vozidel, jsou-li sami v uzavřeném vozidle.

Zpřísnění opatření 

Na veřejnosti lze pobývat nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a účasti na pohřbu.

Při kontaktu je třeba zachovávat odstup nejméně dva metry, pokud je to možné.

Platí od 24.3.2020 od 6:00 hod. do 1.4.2020.

  

Povinné nošení roušek

Upozorňujeme občany, že dle usnesení vlády se od 19.března 00:00 hod zakazuje všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. 

OÚ Lipovice řeší samostatně dodávku roušek pro občany naší obce. 

Roušky budou postupně distribuovány mezi všechny občany. Jedná se o roušky látkové, necertifikované, které jsou však na více použití. Dostanete i instrukce, jak se o roušky starat.

Snažíme se však zajistit v této nelehké situaci všem občanům alespoň tyto roušky. 

S dodávkou se začalo již 18.3.2020. Další dny budou dodávky pokračovat tak, aby každý měl i roušku náhradní.

Přednostně obdrží starší občané a občané osamělí.

Děkuji za pomoc při šití roušek: Centrum STROOM DUB o.p.s., Věra Koubová, Eva Prášková, Hana Tesařová, Mgr. Hana Tesařová, Jája Eichnerová, Lada Kostková, Ivana Rajniaková, PhDr. Yvetta Dejmková.

Mějte trpělivost. Vše zvládneme.

MOJE ROUŠKA CHRÁNÍ TEBE, TVOJE ROUŠKA CHRÁNÍ MĚ!

 

Omezení přítomnosti v prodejnách

Upozorňujeme občany, že od 25. března se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, s prodejní plochou více než 500 m², v čase mezi
8:00 hod. a 10:00 hod., a to s výjimkou:
 osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu,
 osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného
doprovodu,
 zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou
službu,
 majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru

Dále se nařizuje podnikatelům provozujícím maloobchodní prodejnu potravin, hygienického
zboží, kosmetiky nebo jiného drogistického zboží, s prodejní plochou nepřesahující 500 m2, aby při prodeji v této prodejně upřednostnili osoby starší 65 let věku a osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let,

Na lékárny se toto opatření nevztahuje.

Toto opatření nezakazuje nakupovat starším občanům mimo stanovenou dobu.

Prosíme, respektujte toto nařízení.

 

Omezení provozu OÚ

Od 31.3.2020 do 9.4.2020 se až do odvolání omezuje provoz Obecního úřadu. 

 

Žádáme občany, aby pro komunikaci s úřadem používali přednostně elektronickou (e-mail, datová schránka) a telefonickou komunikaci.

Velká část agend a požadavků lze konzultovat či přímo řešit po telefonu nebo elektronicky. 

S ohledem na nouzový stav v České republice a na vládní opatření chceme omezením přímého styku s veřejností minimalizovat přenos koronaviru. 

Veškeré aktuální informace o příznacích a doporučeních, jak se chovat, najdete na speciálních stránkách Ministerstva zdravotnictví: koronavirus.mzcr.cz.   

Neberte věc, prosím, na lehkou váhu a snažte se být ohleduplní k ostatním spoluobčanům a dbejte zvýšeným preventivním opatřením.

Děkujeme

 

Informace pro občany (účast MDŽ 7.3)

V souvislosti s výskytem koronaviru ve Strakonicích a v našem okolí chceme informovat občany:

  • KHS bylo potvrzeno, že infikovaná osoba (pozitivně testovaná na koronavir) se zúčastnila akce MDŽ v Konopišti dne 7.3.2020, nejedná se o našeho občana
  • situace byla konzultována a řešena s Krajskou hygienickou stanicí ve Strakonicích i v Prachaticích
  • občané, kteří se zúčastnili akce MDŽ v Konopišti dne 7.3.2020, NEPODLÉHAJÍ nařízené karanténě (platí pro ně pouze celorepubliková)
  •  jako rizikové řeší KHS kontakty s infikovanou osobou, které proběhly později, až po konání akce (od 8.3.2020)
  • prosíme nepodléhejte panice
  • pokud byste i přesto měli obavy, lze se obrátit  TELEFONICKY na svého ošetřujícího lékaře a požádat o karanténu

Rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob

 
Vláda rozhodla s účinností od 16. března 2020 od 0.00 do 24. března 2020 do 6.00 o zákazu volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest.

Vláda ČR vyhlásila NOUZOVÝ STAV 

aktualizace 14.3.2020
 
V souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vláda vyhlašuje pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 nouzový stav od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.
 

Veškeré informace najdete na: https://koronavirus.mzcr.cz/

 
NOVÁ BEZPLATNÁ INFORMAČNÍ LINKA KE KORONAVIRU    1212
Linky 112 a 155 používejte pouze v ohrožení zdraví a života
 
INFOLINKA Státního zdravotního ústavu
nonstop 724 810 106
              725 191 367
 
Informační linka Jihočeského kraje
800 100 450   7 - 17 hodin včetně víkendů 
 
Krajská hygienická stanice pohotovostní linka
736 514 386   7 - 19 hodin 
  
V případě jakékoliv nejasnosti neváhejte kontaktovat Obecní úřad tel. 605 265425 (starostka).
 
 

Zobrazit všechna oznámení

Kaplička - Obec Lipovice

O obci Lipovice

Šumavská obec Lipovice se nachází na území okresu Prachatice a náleží pod Jihočeský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž okresní město Prachatice. Obec Lipovice se rozkládá asi deset kilometrů severně od Prachatic. Osídlení této menší obce dosahuje zhruba počtu 190 obyvatel. Od roku 1990 je obec Lipovice s částí Konopiště samostatná, oddělená od obce Dub u Prachatic. Mezi těmito lokalitami se nachází místo zvané "Žabrakov".

První zpráva o Lipovicích pochází z roku 1386. První zmínky byly zejména o vesnici a tvrzi v držení rodu Lipovských z Lipovic, která patřila mezi významná vladycká sídla. Lipovická tvrz, která od roku 1693 sloužila jako sýpka, budí starověkým zjevem již zdaleka pozornost. Je postavena na výšině, takže z ní můžeme pozorovat vesnice: Budkov, Chlumany, kopce Libín a Boubín.

Další dominantní stavbou je dům čp. 4 se složitě členěným štítem z roku 1857 a kaple z 1. poloviny 19. století s oltáříkem. Obě stavby byly zhotoveny Jakubem Bursou ve stylu selského baroka.

Více informací o obci