POVINNÉ KONTROLY KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA DO 31.12.2016Povinnosti pro majitele kotlů na tuhá paliva ukládá zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále i „zákon o ochraně ovzduší“). Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle ustanovení § 41 odst. 15 zákona o ochraně ovzduší musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31.12.2016.

Které kotle podléhají povinné kontrole od roku 2016?
Pokud máte kotel na tuhá paliva a jehož příkon je 10 až 300 kW včetně napojený na teplovodní soustavu, jste povinen do 31.12.2016 zajistit provedení první kontroly Vašeho kotle.

Kdo je oprávněn provádět kontrolu kotle?
Kontrolu je oprávněna provést jen osoba, která je proškolena výrobcem a je držitelem oprávnění k instalaci, provozu a údržbě. Seznam oprávněných osob pro zajištění technické kontroly technického stavu a provozu kotle je možné získat u jednotlivých výrobců kotlů na jejich webových stránkách nebo lze využít seznam odborně způsobilých osob, který je průběžně doplňován o nově proškolované osoby výrobci kotlů na odkaze http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php, který je uveden na webových stránkách Hospodářské komory. Oprávněná osoba by se měla prokázat dokladem, kde bude uvedeno - název a sídlo výrobce, identifikační údaje o oprávněné (proškolené) osobě, seznam typů spalovacích stacionárních zdrojů ke kontrole, dobu platnosti oprávnění.

Kdo může provést kontrolu kotle od neznámého výrobce?
Kontrolu těchto kotlů může provést osoba proškolená výrobcem, pokud jsou konstrukčně podobné kotlům vyráběných tímto výrobcem.

Musím protokol o provedené kontrole předložit do konce roku 2016 na obecní úřad?
Doklady o provedené kontrole kotle nemusíte předkládat, ale musíte je uchovávat pro případnou kontrolu ze strany obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Co se stane, pokud na výzvu obce s rozšířenou působností nepředložím protokol o kontrole?
Fyzické osobě lze za tento přestupek uložit pokutu do výše 20.000,- Kč. Právnické osobě a fyzické podnikající osobě lze za správní delikt uložit pokutu do výše 50.000,- Kč.

Jak zjistím příkon mého kotle?
Výkon kotle bývá uveden na výrobním štítku v kW, u starších kotlů v ccal. Pokud již výrobní štítek na kotli nemáte, informace o výkonu a účinnosti najdete v Návodu k instalaci a obsluze. Příkon kotle zjistíte také jednoduchým výpočtem, když vydělíte výkon kotle jeho účinností.

Vztahuje se na kotel v záruce zakoupený v loňském nebo letošním roce povinnost zajistit provedení kontroly?
Povinnost zajistit první kontrolu kotle se týká všech kotlů, tedy i těch, které budou nainstalovány i v letošním roce 2016.

Nahradí doklad o kontrole technického stavu a provozu kotle na tuhá paliva zprávu o provedení čištění a kontroly spalinové cesty nebo zprávu o revizi spalinové cesty?
Nenahradí. Nezaměňujte kontrolu technického stavu a provozu kotle na tuhá paliva, vyžadovanou dle zákona o ochraně ovzduší, za kontrolu spalinové cesty prováděnou dle vyhlášky č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, která je prováděcím předpisem zákona o požární ochraně. Pokuty za přestupky a správní delikty, pokud je spalinová cesta provozována v rozporu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, ukládá a vybírá hasičský záchranný sbor kraje.


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.

AKTUALITY

vánoční věnce.jpg

U KNEDLÍKA KONOPIŠTĚ

19.11.2018 - 23.11.2018.jpg

POJÍZDNÁ PRODEJNA

33396196_2077546362274347_8316534789460983808_n.jpg

PORADNA PRO SENIORY

Poradna pro seniory.jpg

HOSPŮDKA U KNEDLÍKA

otevírací doba - změna.jpg

KULTURNÍ AKCE 2018

Vážení spoluobčané, v odkazu níže naleznete informace o připravovaných kulturních akcích v roce 2018 na území obce.

..klikněte na obrázek

KULTURNÍ AKCE 2018.jpg

CENÍK - TĚŽBA DŘEVA

ceník dřeva od 4.9.2018.jpg

STOLNÍ TENIS

Obec Lipovice Vám nabízí sportovní vyžití - stolní tenis (v budově obecního úřadu, v nově zrekonstruované společenské místnosti). Hraní stolního tenisu je bezplatné a možné po dohodě s NOVĚ pověřenou osobou:

Simona CARVANOVÁ
tel.: 734 552 656

Aktuality
STOLNÍ TENIS - OZNÁMENÍ.pdf
stolní tenis.jpg

OČIMA NÁVŠTĚVNÍKŮ ...

V odkazu je článek o naší obci .... šumavská romantika a krása naší obce získává srdce našich návštěvníků...

http://www.pohora.cz/lipovice-jihocesky-puvab-v-letnich-barvach/

JAKÉ BUDE POČASÍ?

Počasí v Lipovicích a okolí
..... aktuálně a budoucí

Meteoradar

www.kraj-jihocesky.cz

www.portal.gov.cz

www.epusa.cz

www.ochranaobyvatel.cz

 

14. 11. Sáva

Zítra: Leopold