Povinně zveřejňované informace

Zveřejnění informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Svobodný přístup k informacím je upraven zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, který ukládá povinným subjektům vybrané informace zveřejnit i způsobem, který umožňuje dálkový přístup. Výčet těchto informací stanoví vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup. Příslušné informace jsou dostupné v této sekci.

1. Úplný název povinného subjektu
Obec Lipovice

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu
Obec Lipovice má dlouholetou tradici. Vznik a způsob založení včetně její činnosti se řídí 
zákonem  č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění následných úprav.

3. Organizační struktura
Je zveřejněna v části  Popis úřadu.

4. Kontaktní údaje
Obec Lipovice
Lipovice 44
384 22 Vlachovo Březí
E-mal: podatelna@obeclipovice.cz
Tel.: 605 265 425
Web: www.obeclipovice.cz

5. Případné platby lze poukázat
Číslo účtu: 17225281/0100 Komerční banka

6. IČ: 00583065

7. DPH: Obec Lipovice není plátcem DPH

8. Dokumenty
Jsou zveřejněny na Úřední desce a v části Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva.

9. Žádosti o informace
Žádost o poskytnutí informace

10. Příjem žádostí a dalších podání
Příjem žádostí a dalších podání je možný osobně na obecním úřadě, prostřednictvím datových
stránek nebo zde prostřednictvím stránky  Elektronická podatelna.

11. Opravné prostředky

12. Formuláře
Obecní úřad Lipovice nabízí v úředních dnech a hodinách na podatelně formuláře   
Žádost o poskytnutí informace .

Další formuláře si můžete stáhnout z: www.form.cz

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
Řešíme na obecním úřadě dle konkrétních okolností.
www.ochranaobyvatel.cz

14. Předpisy
Obecně závazné vyhlášky  jsou k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním úřadě
a  na úřední desce.

15. Úhrady za poskytování informací
Viz sekce Poskytování informací, příjem podání.

16. Licenční smlouvy
Vzor návrhu licenční smlouvy
Výhradní licence dosud nebylo nutné poskytovat.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva za rok 2010 podle zák. 106/1999

 

OSLAVA PŘI PŘILEŽITOSTI DNE UPALENI MISTRA JANA HUSA

Oslava při příležitosti Dne upálení mistra Jana Husa.jpg

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

Trénování paměti.jpg

POJÍZDNÁ PRODEJNA

Pojízdná prodejna Lipovice.jpg

Pojízdná prodejna Konopiště.jpg.png

PORADNA PRO SENIORY

Poradna pro seniory.jpg

HOSPŮDKA U KNEDLÍKA

otevírací doba - změna.jpg

KULTURNÍ AKCE 2019

Vážení spoluobčané, v odkazu níže naleznete informace o připravovaných kulturních akcích v roce 2019 na území obce.

..klikněte na obrázek

Kulturní akce 2019

CENÍK - TĚŽBA DŘEVA

ceník dřeva od 4.9.2018.jpg

STOLNÍ TENIS

Obec Lipovice Vám nabízí sportovní vyžití - stolní tenis (v budově obecního úřadu, v nově zrekonstruované společenské místnosti). Hraní stolního tenisu je bezplatné a možné po dohodě s NOVĚ pověřenou osobou:

Simona CARVANOVÁ
tel.: 734 552 656

Aktuality
STOLNÍ TENIS - OZNÁMENÍ.pdf
stolní tenis.jpg

OČIMA NÁVŠTĚVNÍKŮ ...

V odkazu je článek o naší obci .... šumavská romantika a krása naší obce získává srdce našich návštěvníků...

http://www.pohora.cz/lipovice-jihocesky-puvab-v-letnich-barvach/

JAKÉ BUDE POČASÍ?

Počasí v Lipovicích a okolí
..... aktuálně a budoucí

Meteoradar

www.kraj-jihocesky.cz

www.portal.gov.cz

www.epusa.cz

www.ochranaobyvatel.cz

 

20. 6. Květa

Zítra: Alois