Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Veřejné zakázky > Veřejné zakázky - archiv

„OPRAVA MK KONOPIŠTĚ NA P.Č.521/2, 630, 631 V KÚ

Obor Stavební práce a příbuzné obory
Cena 725348
Rozsah zakázka malého rozsahu
Předmět zakázka na stavební práce
Evidenční číslo
Uzávěrka 1. 08. 2016 13:00
Termín realizace 1. 8. 2016 - 30. 10. 2016
Popis Jedná se o opravu místní komunikace MOK/4,0/3,0/40 v místní části Konopiště v k.ú. Lipovice: Stávající komunikace trpí značným množstvím trvalých deformací a poruch. Tyto poruchy jsou dány jednak stářím konstrukcí, které jsou již za horizontem své životnosti. A také častými zásahy do konstrukcí za účelem opravy nebo uložení inženýrských podzemních sítí. Mezi nejčastější poruchy patří: - Kaverny v povrchu vozovky – ztráta hmoty - Výtluky – ztráta hmoty - Vysprávky po opravách nebo výstavbách inženýrských sítí - Olamování okrajů vozovky – trhliny a deformace - Vyjeté koleje – deformace - Místní pokesy a hrboly – deformace Opravou komunikace se zvýší její únosnost, životnost a dojde také ke značnému zlepšení komfortu dopravy jak pro automobil, tak i pro pěší. Provedením této opravy dojde také k podstatnému zvýšení bezpečnosti provozu. Stávající konstrukce vozovky v úseku 01 a 03 je tvořena vrstvou penetračního makadamu tl. 10 cm a podkladní vrstvou štěrkodrti tl.10 cm. V úseku 02 je konstrukce z asfaltového betonu v tloušťce 30-50 mm a podkladní vrstvou ze štěrkodrti 0/63. Podkladní vrstva, původně tvořena štěrkodrtí je v současnosti značně znečištěna hlinitými příměsemi a již nedokáže přenášet zatížení do podloží. Nové konstrukční souvrství bude tvořeno v úseku 01 a 03 podkladní vrstvou RS ŠD 0-63 krytem z asfaltobetonových hutněných vrstev /ACO a ACP/. V úseku 02 bude provedena pouze obrusná vrstva z ACO 11. Detailní informace /tj. technická zpráva, výkresová dokumentace atd./ jsou obsaženy v projektové dokumentaci pro ohlášení stavby, která je k dispozici na vyžádání u zadavatele.
Přílohy
Zpět do archivu