Změna velikosti písma

Důležité informace z obecního úřadu

Mimořádné opatření KHS  platné od 29.7.2020 od 0.00 hod.

 

Krajská hygienická stanice (KHS) po jednání s krajským krizovým štábem vydala nařízení a doporučení pro území města Prachatice a všechny obce, pro které vykonává rozšířenou působnost a pro území Jihočeského kraje (viz příloha).

 

Od středy 29.7.2020 platí Nařízení mimořádného opatření vydaného Krajskou hygienickou stanicí o povinnosti nošení roušek ve všech vnitřních prostorech (budovách), mimo bydliště vztahující se na území města Prachatice a obce v ORP Prachatice. Toto mimořádné opatření se týká i naší obce.

* Nemocnice Prachatice - zákaz návštěv
* Zákaz návštěv v pobytových ústavech sociální péče na Prachaticku

Doporučení: Obyvatele Prachaticka prosíme, aby opatření dodržovali i mimo svůj okres.

 

Pro Jihočeský kraj platí od úterní půlnoci tato opatření:
• Nošení roušek ve všech vnitřních prostorách zdravotnických zařízení, včetně lékáren
• Nošení roušek ve všech vnitřních prostorách zařízení sociálních služeb.
• Nošení roušek na úřadech platí pro návštěvníky i pro zaměstnance při kontaktu s veřejností a při pohybu po budově.

Doporučení pro území Jihočeského kraje: Pro zvýšení bezpečnosti obyvatel kraje doporučujeme nosit roušky i v místech s větší koncentrací lidí (veřejná doprava, taxislužby či pošty, obchody a nákupní centra).

 

Prosíme o dodržování mimořádného nařízení a vzájemnou ohleduplnost.

V případě potřeby roušek mne kontaktujte na telefonním čísle 605 265425 - starostka Anna Píchová.

Mimořádné opatření KHS Jčk č.1.pdf

ORP Prachatice.jpg


Poděkování za ušití roušek

Děkuji za pomoc při šití roušek: Centrum STROOM DUB o.p.s., Věra Koubová, Eva Prášková, Hana Tesařová, Mgr. Hana Tesařová, Jája Eichnerová, Lada Kostková, Ivana Rajniaková, PhDr. Yvetta Dejmková.

A. Píchová, starostka

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE KORONAVIRUS 

 

Veškeré informace najdete na: https://koronavirus.mzcr.cz/

 
BEZPLATNÁ INFORMAČNÍ LINKA KE KORONAVIRU    1212
Linky 112 a 155 používejte pouze v ohrožení zdraví a života
 
INFOLINKA Státního zdravotního ústavu
nonstop 724 810 106
              725 191 367
 
Informační linka Jihočeského kraje
800 100 450   7 - 17 hodin včetně víkendů 
 
Krajská hygienická stanice pohotovostní linka
736 514 386   7 - 19 hodin 
  
V případě jakékoliv nejasnosti neváhejte kontaktovat Obecní úřad tel. 605 265425 (starostka).
 
 

Informace pro občany 1.4.2020

vyjádření Krajské hygienické stanice

V souvislosti s potvrzenými případy nákazy koronavirem - COVID-19 zahajuje 1.4.2020 KHS epidemiologické šetření u účastníků akce MDŽ, konané dne 7.3.2020.

Situace byla opakovaně 14.3.2020 a 16.3.2020 starostkou obce konzultována a řešena s Krajskou hygienickou stanicí ve Strakonicích i v Prachaticích, kdy KHS vyhodnotila, že občané, kteří se zúčastnili akce MDŽ v Konopišti dne 7.3.2020, NEPODLÉHAJÍ nařízené karanténě a  jako rizikové se řešily pouze kontakty s infikovanou osobou, které proběhly později, až po konání akce (od 8.3.2020).

Vzhledem k tomu, že se poznatky k nákaze COVID-19 neustále vyvíjí, přistupuje KHS z preventivních důvodů k epidemiologickému šetření.

Cílem šetření je zamezit potencionálnímu šíření infekce nejen v obci.

K situaci vydala KHS toto vyjádření:

SKM_224e20040109040.pdf

Vyjádření je zveřejněno i na úřední desce OÚ.

 

Informace pro občany 31.3.2020

KHS Prachatice byl potvrzen případ nákazy koronavirem - COVID 19 v naší obci.

KHS již podnikla potřebná epidemiologická opatření proti možnému šíření nákazy.

Znovu žádáme občany o dodržování všech bezpečnostních a preventivních opatření.

Veškeré aktuální informace o příznacích a doporučeních, jak se chovat, najdete na speciálních stránkách Ministerstva zdravotnictví: koronavirus.mzcr.cz

  

Informace pro občany (účast MDŽ 7.3)

16.3.2020

V souvislosti s výskytem koronaviru ve Strakonicích a v našem okolí chceme informovat občany:

  • KHS bylo potvrzeno, že infikovaná osoba (pozitivně testovaná na koronavir) se zúčastnila akce MDŽ v Konopišti dne 7.3.2020, nejedná se o našeho občana
  • situace byla konzultována a řešena s Krajskou hygienickou stanicí ve Strakonicích i v Prachaticích
  • občané, kteří se zúčastnili akce MDŽ v Konopišti dne 7.3.2020, NEPODLÉHAJÍ nařízené karanténě (platí pro ně pouze celorepubliková)
  •  jako rizikové řeší KHS kontakty s infikovanou osobou, které proběhly později, až po konání akce (od 8.3.2020)
  • prosíme nepodléhejte panice
  • pokud byste i přesto měli obavy, lze se obrátit  TELEFONICKY na svého ošetřujícího lékaře a požádat o karanténu

 

 
 
 
 

Zobrazit všechna oznámení

Kaplička - Obec Lipovice

O obci Lipovice

Šumavská obec Lipovice se nachází na území okresu Prachatice a náleží pod Jihočeský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž okresní město Prachatice. Obec Lipovice se rozkládá asi deset kilometrů severně od Prachatic. Osídlení této menší obce dosahuje zhruba počtu 190 obyvatel. Od roku 1990 je obec Lipovice s částí Konopiště samostatná, oddělená od obce Dub u Prachatic. Mezi těmito lokalitami se nachází místo zvané "Žabrakov".

První zpráva o Lipovicích pochází z roku 1386. První zmínky byly zejména o vesnici a tvrzi v držení rodu Lipovských z Lipovic, která patřila mezi významná vladycká sídla. Lipovická tvrz, která od roku 1693 sloužila jako sýpka, budí starověkým zjevem již zdaleka pozornost. Je postavena na výšině, takže z ní můžeme pozorovat vesnice: Budkov, Chlumany, kopce Libín a Boubín.

Další dominantní stavbou je dům čp. 4 se složitě členěným štítem z roku 1857 a kaple z 1. poloviny 19. století s oltáříkem. Obě stavby byly zhotoveny Jakubem Bursou ve stylu selského baroka.

Více informací o obci