Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Místní vyhlášky

OZV č.1 2021 o místním poplatku z pobytu  1.3.2021

Podpisový řád Obce Lipovice

01.01.2019
Organizační řád obce Lipovice 01.01.2019
OZV č. 2/2018 vodné a stočné ve dvousložkové formě 26.12.2018
OZV ze dne 27. prosince 2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 14.1.2024
OZV 2/2017 - požární řád obce Lipovice. 29.04.2017
OZV 2/2016 - o nočním klidu 26.10.2016
OZV č.2 2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 15.11.2021
OZV č.3/2019 o místním poplatku ze psů 1.1.2020
OZV 3/2005, stanovující pravidla pro pohyb psů 01.11.2005
 Strategický plán rozvoje sportu obce Lipovice 27.03.2018

Jednací řád zastupitelstva obce Lipovice.

Zápisy ze zastupitelstva, usnesení zastupitelstva - 2024

Zápisy ze zastupitelstva, usnesení zastupitelstva - 2023

Zápisy ze zastupitelstva, usnesení zastupitelstva - 2022

Zápisy ze zastupitelstva, usnesení zastupitelstva - 2021

Zápisy ze zastupitelstva, usnesení zastupitelstva - 2020

Zveřejněné dokumenty jsou upravenou verzí dokumentů z důvodu ochrany osobních údajů. Zápisy ze zastupitelstva a usnesení obce Lipovice jsou prováděny dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, účinném od 1.7.2017. Do dokumentů v listinné podobě lze nahlédnout v objektu Obecního úřadu, Lipovice 44, 384 22 Vlachovo Březí

https://www.uoou.cz/zakon-c-101-2000-sb-o-ochrane-osobnich-udaju-a-o-zmene-nekterych-zakonu-ve-zneni-ucinnem-od-1-cervence-2017/ds-3109/p1=3109

Zápisy ze zastupitelstva, usnesení zastupitelstva - 2019

Zveřejněné dokumenty jsou upravenou verzí dokumentů z důvodu ochrany osobních údajů. Zápisy ze zastupitelstva a usnesení obce Lipovice jsou prováděny dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, účinném od 1.7.2017. Do dokumentů v listinné podobě lze nahlédnout v objektu Obecního úřadu, Lipovice 44, 384 22 Vlachovo Březí

https://www.uoou.cz/zakon-c-101-2000-sb-o-ochrane-osobnich-udaju-a-o-zmene-nekterych-zakonu-ve-zneni-ucinnem-od-1-cervence-2017/ds-3109/p1=3109

Zápisy ze zastupitelstva, usnesení zastupitelstva - 2018

Zápisy ze zastupitelstva, usnesení zastupitelstva - 2017

Zápisy ze zastupitelstva, usnesení zastupitelstva - 2016

Zápisy ze zastupitelstva, usnesení zastupitelstva - 2015

Zápisy ze zastupitelstva, usnesení zastupitelstva - 2014

Oznámení

 

cena dřeva od 1.12.2022

strategický dokument obce Lipovice pro období 2022-2026 - seznam plánovaných akcí POV

Oznámení o ceně vodného a stočného pro období 1.1.-31.12.2024

Provozní řád RE-USE centrum

Provozní řád + provozní doba RE-USE centrum Lipovice.pdf

Provozní řád + provozní doba RE-USE centrum Konopiště.pdf

 Provozní řád - společenské místnosti - objekt občanské vybavenosti Lipovice

Provozní řád - společenské místnosti - objekt občanské vybavenosti Lipovice 44.pdf

Reklamační řád obce Lipovice stanovující podmínky a rozsah odpovědnosti za vady poskytovaných služeb v souvislosti se zajištěním dodávky vody a odvádění odpadních vod kanalizací

reklamační řád obce Lipovice stanovující podmínky a rozsah odpovědnosti za vady poskytovaných služeb v souvislosti se zajištěním dodávky vody a odvádění odpadních vod kanalizací

Výběrová řízení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty