Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


 

 

Novější 1

Dokončení investiční akce - "Konopiště - pod vsí - kabelové vedení VO"

Dne 31.03.2022 byla vydáním kolaudačního souhlasu dokončena letošní investiční akce s názvem "Konopiště - pod vsí - kabelové vedení VO". V obci byla společností E.ON (nyní EG.D) realizována pokládka nového zemního kabelového vedení. Došlo k demontáži vzdušné sítě NN včetně podpěrných bodů (střešníky, sloupy). Na těchto sloupech měla obec Lipovice osazená svítidla VO. Cílem akce bylo jejich nahrazení novým veřejným osvětlením. V rámci projektu se vyřešily nové rozvody (uložení kabelu do země v souladu s novou trasou ), bylo osazeno 9 ks svítidel včetně stožárů. Veškeré práce proběhly dle projektu v termínu beze změn. Celkové výdaje akce činily 367.921,58 Kč. Obec získala finanční podporu ve výši 156.000 Kč z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje pro rok 2022, tento program je financován z rozpočtu Jihočeského kraje.

 

jihocesky kraj-barevne.jpgDEN OTCŮ KONOPIŠTĚ 2022

285034107_5753892911306322_7508613679347142216_n.jpgDĚTSKÝ DEN V LIPOVICÍCH

285209248_5753855851310028_1770565601649013687_n.jpgPomlázkování a zdobení velikonoční břízy - Konopiště 16.4.2022Informace - nově otevřené Asistenční centrum pomoci Českého červeného kříže v Prachaticích

ACP Pt

ACP Pt_UAInformace pro zákazníky tzv. dodavatelů poslední instance

priloha_1010898455_3_UP-letak-Energokrize-A4-kancl-tisk.pdf

 

priloha_1010898455_2_Leták_praktické otázky.pdfINFORMACE UKRAJINA - POMÁHÁME UKRAJINĚ

UKRAJINA INFORMACE:
 
pomahameukrajine.png 
 
 


Investiční akce - Stavební úpravy retenční nádrže v obci Lipovice, č. kat. 30 – etapa č.2

oublicita.jpg

Příloha: fotodokumentace

Příloha publicita

 

Dne 31.10.2021 byla dokončena investiční akce s názvem "Stavební úpravy retenční nádrže v obci Lipovice, č. kat. 30 – etapa č.2". Jednalo se o stavební úpravy retenční nádrže - rybníka - na návsi v Lipovicích.

Stavební úpravy retenční nádrže spočívaly v obnově kamenného zdiva břehu podél komunikace, v úpravě svahu břehů s pohozem lomovým kamenem. Dále byla provedena výměna vstupní šachty pod hrází nádrže. Stávající betonový požerák byl nahrazen novým železobetonovým požerákem s ocelovým uzamykatelným poklopem. Kontrolní šachta z kamenného zdiva pod hrází byla v havarijním stavu a musela být obnovena z betonové skruže ukončené konusem a přejezdným poklopem. Nové zdivo bylo řešeno obkladem z lomového kamene. Břehy hráze a zbylé
části nádrže byly upraveny pohozem z lomového kamene.

Veškeré práce proběhly dle projektu v termínu beze změn. Celkové výdaje akce činily 881.591,66 Kč. Obec získala finanční podporu ve výši 617.000 Kč,  projekt byl financován ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím programu Ministerstva zemědělství 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2.etapa“. Z vlastních zdrojů uhradila obec Lipovice 264.591 Kč.Dokončení investiční akce "Žabrakov - VO"

Dne 15.12.2021 byla vydáním kolaudačního souhlasu dokončena letošní investiční akce s názvem "Žabrakov - VO". V obci byla společností E.ON (nyní EG.D) realizována pokládka nového zemního kabelového vedení. Došlo k demontáži vzdušné sítě NN včetně podpěrných bodů (střešníky, sloupy). Na těchto sloupech měla obec Lipovice osazená svítidla VO. Cílem akce bylo jejich nahrazení novým veřejným osvětlením. V rámci projektu se vyřešily nové rozvody (uložení kabelu do země v souladu s novou trasou Eon), 6 ks svítidel včetně osazení, stožárů + nový rozvaděč VO.  Veškeré práce proběhly dle projektu v termínu beze změn. Celkové výdaje akce činily 260.665,46 Kč. Obec získala finanční podporu ve výši 131.000 Kč z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje pro rok 2021, tento program je financován z rozpočtu Jihočeského kraje.

 

jihocesky kraj-barevne.jpgDokončení investiční akce "Lipovice - kabel V.O., ZD"

Dne 9.10.2020 byla vydáním kolaudačního souhlasu dokončena letošní investiční akce s názvem "Lipovice - kabel V.O., ZD". V obci byla společností E.ON Distribuce a.s. realizována pokládka nového zemního kabelového vedení. Došlo k demontáži vzdušné sítě NN včetně podpěrných bodů (střešníky, sloupy). Na těchto sloupech měla obec Lipovice osazená svítidla VO. Cílem akce bylo jejich nahrazení novým veřejným osvětlením. V rámci projektu se vyřešily nové rozvody (uložení kabelu do země v souladu s novou trasou Eon), 9 ks svítidel včetně osazení, stožárů + nový rozvaděč VO. Veškeré práce proběhly dle projektu v termínu beze změn. Celkové výdaje akce činily 430.711 Kč. Obec získala finanční podporu ve výši 240.000 Kč z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje pro rok 2020, tento program je financován z rozpočtu Jihočeského kraje.

 

jihocesky kraj-barevne.jpgNovější 1