Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


 

 

Novější 1 3

Dokončení investiční akce "Úřední a informační desky Lipovice"

Dne 30.10.2023 byla dokončena letošní investiční akce s názvem "Úřední a informační desky Lipovice". V obci byla společností vegler s.r.o. realizována instalace nové elektronické úřední desky jako veřejně přístupného moderního informačního nástroje obce. Dále pak došlo instalaci nových informačních desek (nástěnek) na veřejném prostranství v části obce Lipovice. Zastaralé a nevyhovující nástěnky byly nahrazeny třemi novými funkčními informačními deskami.  Veškeré práce proběhly dle projektu v termínu beze změn. Celkové výdaje akce činily 274.912,- Kč. Obec získala finanční podporu ve výši 106.000 Kč z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje pro rok 2023, tento program je financován z rozpočtu Jihočeského kraje.

jihocesky kraj-barevne.jpgDotační program - My v tom Jihočechy nenecháme II"

Dotační program Jihočeského kraje - "MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME II"

Dne 30.08.2022 schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání usnesením č. 04a)-08/2022 zapojení obce Lipovice do dotačního programu Jihočeského kraje "My v tom Jihočechy nenecháme II." Dne 29.12.2022 uzavřela obec Lipovice s Jihočeským krajem Smlouvu o poskytnutí dotace SDO/OEZI/2474/22 reg.č. 481-017/22. Výše dotace byla sjednána ve výši 82.000 Kč. Dotační program je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.

Tento program sloužil k podpoře rodin s dětmi a poživatelům důchodů ve složité ekonomické situaci - viz příloha níže - Oznámení.

Oznámení

Občané byli vyzváni k předkládání žádostí o podporu. Oznámení včetně informací o nabízené podpoře bylo zveřejněno na úřední desce obce dne 3.11.2022. Dále pak na webových stránkách. Zároveň byli občané upozorněni na výzvu opakovaně v zasílaných sms zprávách. Oznámení bylo zároveň zveřejněno a fyzicky vyvěšeno na nástěnkách ve všech částech obce. Informace k výzvě byli na vyžádání poskytovány na OÚ Lipovice. O nabízenou podporu však nikdo z občanů obce neprojevil zájem. 

 

jihocesky kraj-barevne.jpgDokončení investiční akce - "Konopiště - pod vsí - kabelové vedení VO"

Dne 31.03.2022 byla vydáním kolaudačního souhlasu dokončena letošní investiční akce s názvem "Konopiště - pod vsí - kabelové vedení VO". V obci byla společností E.ON (nyní EG.D) realizována pokládka nového zemního kabelového vedení. Došlo k demontáži vzdušné sítě NN včetně podpěrných bodů (střešníky, sloupy). Na těchto sloupech měla obec Lipovice osazená svítidla VO. Cílem akce bylo jejich nahrazení novým veřejným osvětlením. V rámci projektu se vyřešily nové rozvody (uložení kabelu do země v souladu s novou trasou ), bylo osazeno 9 ks svítidel včetně stožárů. Veškeré práce proběhly dle projektu v termínu beze změn. Celkové výdaje akce činily 367.921,58 Kč. Obec získala finanční podporu ve výši 156.000 Kč z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje pro rok 2022, tento program je financován z rozpočtu Jihočeského kraje.

 

jihocesky kraj-barevne.jpgDEN OTCŮ KONOPIŠTĚ 2022

285034107_5753892911306322_7508613679347142216_n.jpgDĚTSKÝ DEN V LIPOVICÍCH

285209248_5753855851310028_1770565601649013687_n.jpgPomlázkování a zdobení velikonoční břízy - Konopiště 16.4.2022Informace - nově otevřené Asistenční centrum pomoci Českého červeného kříže v Prachaticích

ACP Pt

ACP Pt_UAInformace pro zákazníky tzv. dodavatelů poslední instance

priloha_1010898455_3_UP-letak-Energokrize-A4-kancl-tisk.pdf

 

priloha_1010898455_2_Leták_praktické otázky.pdfINFORMACE UKRAJINA - POMÁHÁME UKRAJINĚ

UKRAJINA INFORMACE:
 
pomahameukrajine.png 
 
 


Investiční akce - Stavební úpravy retenční nádrže v obci Lipovice, č. kat. 30 – etapa č.2

oublicita.jpg

Příloha: fotodokumentace

Příloha publicita

 

Dne 31.10.2021 byla dokončena investiční akce s názvem "Stavební úpravy retenční nádrže v obci Lipovice, č. kat. 30 – etapa č.2". Jednalo se o stavební úpravy retenční nádrže - rybníka - na návsi v Lipovicích.

Stavební úpravy retenční nádrže spočívaly v obnově kamenného zdiva břehu podél komunikace, v úpravě svahu břehů s pohozem lomovým kamenem. Dále byla provedena výměna vstupní šachty pod hrází nádrže. Stávající betonový požerák byl nahrazen novým železobetonovým požerákem s ocelovým uzamykatelným poklopem. Kontrolní šachta z kamenného zdiva pod hrází byla v havarijním stavu a musela být obnovena z betonové skruže ukončené konusem a přejezdným poklopem. Nové zdivo bylo řešeno obkladem z lomového kamene. Břehy hráze a zbylé
části nádrže byly upraveny pohozem z lomového kamene.

Veškeré práce proběhly dle projektu v termínu beze změn. Celkové výdaje akce činily 881.591,66 Kč. Obec získala finanční podporu ve výši 617.000 Kč,  projekt byl financován ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím programu Ministerstva zemědělství 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2.etapa“. Z vlastních zdrojů uhradila obec Lipovice 264.591 Kč.Novější 1 3