Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


 

 

2 Starší

Informace pro rodiče v souvislosti s uzavřením škol (mimořádné opatření - koronavirus)

V souvislosti s rozhodnutím vlády o uzavření základních, středních i vysokých škol informuje ČSSZ o nároku na ošetřovné, které mohou rodiče dětí čerpat, pokud v důsledku tohoto rozhodnutí zůstanou doma s dítětem mladším 10 let.

Jaké jsou podmínky vzniku nároku na ošetřovné?

Rodič (jiný pečující) musí být jako zaměstnanec účasten nemocenského pojištění. Dítě, které nemůže navštěvovat toto zařízení je mladší 10 let. Bude-li o dítě pečovat někdo jiný než jeho rodič (např. babička), je podmínkou nároku, že s dítětem žije ve společné domácnosti.

Jak dlouho lze ošetřovné čerpat?

Maximálně lze ošetřovné čerpat 9 dní. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel. Ten může čerpat ošetřovné až 16 dní. Rodiče či jiné oprávněné osoby se přitom mohou v průběhu 9 dní (resp. 16 dní) jednou v ošetřování vystřídat.

Co dále po dočerpání ošetřovného?

Při péči o dítě z důvodu popsaného uzavření školského zařízení i po uplynutí prvních 9 (resp. 16) kalendářních dnů sice již ošetřovné nenáleží, jde však i nadále o omluvenou nepřítomnost v práci.

Jaká je výše ošetřovného?

Výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Orientační výši dávky spočítá příslušná kalkulačka MPSV.

Jak se uplatní nárok na ošetřovné?

Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy) , který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje. Druhé vyhotovení tiskopisu je pro případ, že se rodiče při péči střídají; jinak postačuje jedno vyhotovení. Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá ho neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ. Dávku vyplácí OSSZ (příslušná podle sídla zaměstnavatele či jeho účtárny), a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž jí byly doručeny řádně vyplněné podklady.

Kde získá škola tiskopis žádosti?

Tiskopis je k dispozici na okresních správách sociálního zabezpečení. Lze ho rovněž vytisknout z webu ČSSZ. Na vyžádání může být zaslán škole též v elektronické podobě.

Vznikne nárok rovněž osobě samostatně výdělečně činné?

U osoby samostatně výdělečně činné nárok na ošetřovné nevzniká, ani pokud je dobrovolně přihlášena k nemocenskému pojištění.

Jak se postupuje v případě, že je z důvodu karantény třeba doma pečovat o více dětí?

V tomto případě lze čerpat ošetřovné pouze prvních 9 dnů (nezáleží přitom, na které z dětí bude žádost o ošetřovné vystavena). Po devíti dnech stále trvá překážka v práci, ale ošetřovné již nenáleží.

 

tiskopis-osetrovne.pdf

karantena-a-osetrovne.pdf

 

Zdroj: SMO ČR, https://www.smocr.cz/KORONAVIRUS - INFORMACE - aktualizováno 10.3.2020

Mezi rizikové oblasti patří v tuto chvíli vedle Číny (80.552 případů ke včerejšku) a přestupu na velkých letištích v Číně i Jižní Korea (6284 případů), Honkong, Irán (3513), Japonsko či Singapur. V Evropě registrovalo ke včerejšku 534 případy Německo, především Severní Porýní–Westfálsko (281), Badensko Württembersko (91) a Bavorsko (79), 423 případů zaznamenala ke včerejšku Francie, a především Itálie, kde bylo ke včerejšku zaznamenáno 3858 případů onemocnění. Nejvíce postiženými oblastmi jsou Jižní Tyrolsko, Trentino, Benátsko, především provincie Padua a zde ležící město Vo, dále Lombardie, Emilia Romagna, Piemont a další.

Pokud se u někoho, kdo byl v těchto regionech v průběhu uplynulých čtrnácti dnů, objevily příznaky (teplota, kašel, dušnost), měl by podle doporučení hygieniků postupovat takto:

 • Pokud jste doma, nikam nechoďte. Vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi
 • Často si myjte ruce mýdlem a vodou, používejte dezinfekční prostředky na bázi alkoholu
 • Při kašli se zakrývejte ústa a nos jednorázovým kapesníkem nebo použijte rukáv, ne ruce!!!
 • Telefonicky kontaktujte v pracovní době svého praktického lékaře. Mimo pracovní dobu kontaktujte lékaře na Infekčním oddělení Nemocnice České Budějovice na tel. 387 874 656
 • Pokud jste pozváni k vyšetření na Infekční oddělení, nejezděte hromadným dopravním prostředkem
 • Pokud je to možné, nasaďte si ochrannou roušku!

Pokud byla osoba v rizikové oblasti a nemá příznaky, měla by postupovat takto:

 • Kontaktujte v pracovní době telefonicky pracoviště protiepidemického odboru KHS Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích na níže uvedených telefonních číslech, to rozhodne o příslušných protiepidemických opatřeních včetně karantény

387 712 326    387 712 212    387 712 380
387 712 321    387 712 310    387 712 320
387 712 211    387 712 312    387 712 210

 • Kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře a požádejte ho  o vystavení potvrzení o nařízení karantény
 • Po celou inkubační dobu – 14 dnů od možné nákazy zůstaňte doma, nikam nechoďte. Vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi
 • Často si myjte ruce mýdlem a vodou. Popřípadě používejte dezinfekční prostředky na bázi alkoholu
 • Pokud se objeví příznaky jako teplota, kašel, dušnost, kontaktujte telefonicky lékaře Infekčního oddělení Nemocnice České Budějovice na tel. 387 874 656
 • Pokud jste pozváni k vyšetření na Infekční oddělení Nemocnice České Budějovice, nejezděte hromadným dopravním prostředkem
 • Pokud je to možné, nasaďte si ochrannou roušku!!! 

 

Aktuální údaje najdete:

1) na stránkách města Prachatice:  www.prachatice.eu

2) na stránkách KHS: https://www.khscb.cz/index.php

3) Informační linku pro veřejnost 800 100 450 zřídil i Jihočeský kraj. Je dostupná v době od 7 do 17 hodin včetně víkendů.

 

Zdroj: Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje2 Starší