Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


 

 

Dokončení investiční akce "Žabrakov - VO"

Dne 15.12.2021 byla vydáním kolaudačního souhlasu dokončena letošní investiční akce s názvem "Žabrakov - VO". V obci byla společností E.ON (nyní EG.D) realizována pokládka nového zemního kabelového vedení. Došlo k demontáži vzdušné sítě NN včetně podpěrných bodů (střešníky, sloupy). Na těchto sloupech měla obec Lipovice osazená svítidla VO. Cílem akce bylo jejich nahrazení novým veřejným osvětlením. V rámci projektu se vyřešily nové rozvody (uložení kabelu do země v souladu s novou trasou Eon), 6 ks svítidel včetně osazení, stožárů + nový rozvaděč VO.  Veškeré práce proběhly dle projektu v termínu beze změn. Celkové výdaje akce činily 260.665,46 Kč. Obec získala finanční podporu ve výši 131.000 Kč z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje pro rok 2021, tento program je financován z rozpočtu Jihočeského kraje.

 

jihocesky kraj-barevne.jpgDokončení investiční akce "Lipovice - kabel V.O., ZD"

Dne 9.10.2020 byla vydáním kolaudačního souhlasu dokončena letošní investiční akce s názvem "Lipovice - kabel V.O., ZD". V obci byla společností E.ON Distribuce a.s. realizována pokládka nového zemního kabelového vedení. Došlo k demontáži vzdušné sítě NN včetně podpěrných bodů (střešníky, sloupy). Na těchto sloupech měla obec Lipovice osazená svítidla VO. Cílem akce bylo jejich nahrazení novým veřejným osvětlením. V rámci projektu se vyřešily nové rozvody (uložení kabelu do země v souladu s novou trasou Eon), 9 ks svítidel včetně osazení, stožárů + nový rozvaděč VO. Veškeré práce proběhly dle projektu v termínu beze změn. Celkové výdaje akce činily 430.711 Kč. Obec získala finanční podporu ve výši 240.000 Kč z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje pro rok 2020, tento program je financován z rozpočtu Jihočeského kraje.

 

jihocesky kraj-barevne.jpgleták MZ - Důvody přijímání mimořádných opatření

DŮVODY přijímání opatření.pdfleták MZ - Co mám dělat, když jsem byl v kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

letak MZ - Co Kdyz -kontakt.pdfleták MZ - Co dělat, když mám negativní výsledky testu

letak MZ - Co Kdyz -C-.pdfleták MZ - PŘÍZNAKY COVID-19

letak MZ - Co Kdyz - Priznaky.pdfleták MZ - upřesnění pojmů IZOLACE, KARANTÉNA, RIZIKOVÝ KONTAKT

letak MZ - Co Kdyz - pojmy.pdfNakládání s odpadem za současné epidemiologické situace

Vážení občané,

dovolujeme si Vás upozornit na nutnou spolupráci k omezení rizik při nakládání s infekčním a potenciálně infekčním odpadem z karantény osob:

Nakládání s komunálními odpady u zdravých lidí se v současné době nemění včetně
způsobu třídění odpadu.


Jednorázové ochranné pomůcky OOP (roušky/respirátory) u lidí, kteří nejsou infikováni
nebo nejsou v karanténě, je možné po použití odkládat do směsného komunálního odpadu
pokud budou vloženy do plastového obalu, který bude následně vložen do dalšího
plastového obalu a zavázán.


Osoba v domácí karanténě s potvrzeným onemocněním COVID-19 i osoba neinfikovaná
v domácí karanténě by měla být poučena v rámci karanténních opatřeních jak nakládat
s odpadem.


Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) od osob v karanténě, u kterých není
prokázáno onemocnění COVID-19, by měl být uložen do plastového pytle na odpady.
Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění pytel (nejpozději však do
24 hodin) by měl být pevně zavázán a na povrchu ošetřen dezinfekčním prostředkem. Jsou-li
použity pytle z tenčího materiálu, je třeba takové obaly zdvojit. Plastový pytel by pak měl být
vložen do druhého pytle a zavázán. Povrch vnějšího pytle by měl být ošetřen dezinfekčním
prostředkem a zavázaný pytel až poté dán do běžného kontejneru na směsný komunální
odpad.


V případě, že osoba s potvrzeným onemocněním COVID-19 je v domácí léčbě, nakládání
s odpadem je stejné jako v předchozím odstavci (balení, dezinfekce). Ukládání odpadu do
sběrné nádoby, svoz odpadu a jeho konečné odstranění by však mělo vycházet z lokálních
možností bezpečného odstraňování směsného komunálního odpadu a minimalizace rizika pro
pracovníky, kteří nakládají s odpady, ale i rizika pro ostatní občany.

Místněpříslušný úřad by měl ve spolupráci s odpadovou společností a orgány ochrany zdraví
(KHS) stanovit způsob popř. místo, kam takový odpad ukládat, jak ho svážet a bezpečně
odstraňovat s ohledem na minimalizaci rizika pro pracovníky, kteří nakládají s odpady, ale
i s ohledem na ostatní občany (např. u společných nádob u bytových domů).
Ukládání odpadu do sběrné nádoby, svoz odpadu a jeho konečné odstranění by mělo
vycházet z místních možností bezpečného odstraňování odpadu.

covid letak_D.pdfNávod - Jak používat roušku

jak_pouzivat_rousku.pdfINFORMACE PRO OBČANY - KORONAVIRUS

LETÁK INFO OBČANÉ.pdf