Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Investiční akce - Stavební úpravy retenční nádrže v obci Lipovice, č. kat. 30 – etapa č.2

Investiční akce - Stavební úpravy retenční nádrže v obci Lipovice, č. kat. 30 – etapa č.2oublicita.jpg

Příloha: fotodokumentace

Příloha publicita

 

Dne 31.10.2021 byla dokončena investiční akce s názvem "Stavební úpravy retenční nádrže v obci Lipovice, č. kat. 30 – etapa č.2". Jednalo se o stavební úpravy retenční nádrže - rybníka - na návsi v Lipovicích.

Stavební úpravy retenční nádrže spočívaly v obnově kamenného zdiva břehu podél komunikace, v úpravě svahu břehů s pohozem lomovým kamenem. Dále byla provedena výměna vstupní šachty pod hrází nádrže. Stávající betonový požerák byl nahrazen novým železobetonovým požerákem s ocelovým uzamykatelným poklopem. Kontrolní šachta z kamenného zdiva pod hrází byla v havarijním stavu a musela být obnovena z betonové skruže ukončené konusem a přejezdným poklopem. Nové zdivo bylo řešeno obkladem z lomového kamene. Břehy hráze a zbylé
části nádrže byly upraveny pohozem z lomového kamene.

Veškeré práce proběhly dle projektu v termínu beze změn. Celkové výdaje akce činily 881.591,66 Kč. Obec získala finanční podporu ve výši 617.000 Kč,  projekt byl financován ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím programu Ministerstva zemědělství 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2.etapa“. Z vlastních zdrojů uhradila obec Lipovice 264.591 Kč.